Afrikaanse begrafenisondernemers trekken lijken uit de kist als er niet betaald wordt