Deze gast gaat veel te ver met zijn vriendin. Vinden jullie niet?